Adri Treffers studeerde wiskunde en onderwijskunde en was van 1959 tot 1969 wiskundeleraar. Vanaf 1969 was hij als ontwikkelaar, onderzoeker en na 1989 als hoogleraar werkzaam bij het Freudenthal Instituut en de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de ‘Proeve van een Nationaal Programma voor het reken-wiskundeonderwijs’ (1989) en de uitwerking daarvan op onder meer de gebieden van flexibel (hoofd)rekenen en cijferen.